10 декември 2023 г

Понякога входната точка може да бъде началото на мощна тенденция от 5000-10000 пипса, а понякога входната точка дава само 500-2000 пипса. Ето как да се научите да различавате един от друг?

Понякога се случва входната точкаможе да бъде началото на мощна тенденция от 5000-10000 пипса, а понякога входната точка дава само 500-2000 пипса. Ето как да се научите да различавате един от друг?