26 септември 2023 г

Оставаме за зимата

За да бъдеш на пазара в добри времена, трябва да преживееш лошите. Противно на заглавието, тази публикация не е за 10