4 март 2024 г

Как можете да различите правилните входни точки от грешните?

Най-трудното нещо при търговията е разграничаването на правилните сделки от грешните. Често се случва да анализиратевие сте диаграма, след това hoppa - виждате входната точка,влизаш, чакаш и накрая се оказва, че в най-добрия случай се трупа нищожна печалба и след това стоп загуба или веднага стоп загуба. И всичко това, защото окабеляването беше грешно, входните точки бяха грешни. И може да има много такива входни точки. И ще ти вземат парите. Това е така, защото не можете да правите разлика между входните точки, които ще ви донесат малка печалба и след това стоп загуба от тези, които ще ви донесат планина от печалба. И може би няма шанс да се разграничат правилните входни точки от неправилните; търговецът е обречен да хваща стопове.