10 декември 2023 г

МВФ създава международна цифрова валута за трансгранични плащания

Време за четене на статията:
1 минута.

МВФ създава международна цифрова валута за трансгранични плащания

Парично управлениецифрова валута (DCMA) Международен валутен фонд (МВФ) обяви, че ще пусне универсална валутна единица Unicoin (UMU), която ще бъде законно законно платежно средство за трансгранични плащания.

За спазване на банковите разпоредби и защитафинансова цялост на международната банкова система, UMU се признава от всички участници в сетълментите като парична стока, която се емитира и работи във формат на цифрова валута на международна централна банка (CBDC).

Когато извършвате банкови преводи, номинирани в UMU, участниците в плащанията ще могат да свързват SWIFT кодове и сметки към дигиталния портфейл Unicoin в реално време.

Изпълнителен директор на DCMA Даръл Хъбард(Darrell Hubbard) увери, че използвайки архитектурата на публична парична система с глобална локализация, UMU може да бъде конфигуриран да работи в съответствие с правилата на централната банка за всяка от участващите юрисдикции.

По-рано Международният валутен фонд направи равенство
Вниманието на ислямските държави към предизвикателствата, пред които могат да се изправят местните банкови системи при пускането на цифрови валути на централната банка.