10. prosinca 2023.

Tržišne vijesti | Ministarstvo energetike počelo je razvijati propise za povećanje tarifa za rudare

Ministarstvo energetike Ruske Federacije počelo je pripremati nacrt regulatornog pravnog akta kojim će se povećati tarife za prijenosstruja za rudare.

Odgovarajuća putovnica projekta pojavila se nafederalni portal nacrta regulatornih pravnih akata 22. rujna. Njegova javna rasprava trajat će do 11. listopada, a stupanje na snagu predviđeno je za prosinac ove godine.

Teksta projekta još nema, ali obrazloženje potrebe za njegovom izradom govori o provedbi uputa temeljenih na rezultatima odgovarajućeg sastanka s potpredsjednikom Vlade Ruske Federacije Aleksandrom Novakom.

www.interfax.ru/business/922611