13. april 2024

Thailand udvider blockchain-applikationen

Thailand udvider brugen af ​​blockchain

Thailands punktafgiftsafdeling samarbejder med Krungthai Bank for at bruge DLT-teknologi tilskatterefusion til olieeksportører og for at forhindre momssvig i landet.

Afdelingen planlægger at lancere et blockchain-system til tilbagebetaling af punktafgifter til olieeksportører i midten af ​​2020. 

Den nuværende momssats i Thailand er7 % på salget af varer og tjenesteydelser i landet. Blockchain har potentiale til at give punktafgiftsafdelingen et klarere billede af eksportruten – fra raffinaderiet til afskibningshavnen – hele vejen til destinationslandet. Derudover kan et blockchain-skatterefusionssystem fremskynde databehandlingsprocessen med næsten tre gange.

I mellemtiden er punktafgiftsafdelingen i Thailandovervejer andre anvendelser af blockchain-teknologi. På nuværende tidspunkt forberedes tre fælles pilot blockchain-projekter med Krungthai Bank til lancering: tilbagebetaling af brændstofafgifter, elektroniske bankgarantier og fornyelse af licenser til spilbranchen, handel med alkohol og tobaksvarer.

Det er værd at bemærke, at statsbanken Krungthai også studerer et grænseoverskridende betalingssystem ved hjælp af blockchain.