13. april 2024

BCOT-start af blockchain betaler $ 250.000 for uregistreret ICO

BCOT-start af blockchain betaler $ 250.000 for uregistreret ICO

Tech startup, der rejste næsten 13 millioner dollars under spidsbelastning af investoreruregulerede cryptocurrencies, blev enige om at betale en bøde og give større gennemsigtighed med hensyn til deres økonomi og forretningsplan.

US Securities and Exchange Commission overvejer ICO Blockchain of Things Inc. (BCOT) uregistreret salg af værdipapirer.

SEC krævede, at virksomheden ophørte med at krænkeregistreringsbestemmelser fastlagt ved føderale værdipapirlovgivning. I dette tilfælde skal virksomheden betale en bøde på $ 250.000.

Derudover skal opstarten påbegynde processen med at returnere midler til investorer, hvis de anmoder om en refusion for de købte tokens. 

Virksomheden afholdt en ICO i december 2017. Som et resultat indsamlede virksomheden næsten $ 13 millioner til at udvikle og implementere en blockchain-platform, der giver brugerne mulighed for at oprette forskellige applikationer og frigive deres digitale aktiver.

Startup er enig med SEC-krav, ikkebekræfter eller ikke modbeviser Kommissionens konklusioner. Virksomheden registrerer sine tokens som værdipapirer i overensstemmelse med føderal lov og rapporteres periodisk til regulatoren.