29. listopadu 2023

Robotní sestry začínají v nemocnicích v Texasu

Robotní sestry začínají v nemocnicích v Texasu

Diligent Robotics dodá roboty Moxie do hlavních zdravotnických zařízení v Texasu.

Automatizovaný asistent může pomocisestry s tvrdou, nekvalifikovanou částí práce, která je odvádí od péče o pacienty, včetně přijímání a doručování různých předmětů a materiálů.

Přestože je Moxie sociálním a intelektuálním robotem, zatím nemůže plně komunikovat s pacienty a poskytovat lékařskou péči, takže tyto povinnosti zůstanou na lidech.

Po úspěšnémbeta testování ve čtyřech americkýchv nemocnicích a po získání státního grantu přitahoval projekt Moxi pozornost investorů a dalších zainteresovaných zdravotnických zařízení. Společnost Diligent Robotics uzavřela několik smluv na dodávku robotů do velkých zdravotnických zařízení v Texasu.

Robotní sestry začínají v nemocnicích v Texasu

Dosud není známo, jak úspěšný bude projekt,Vedení společnosti se však domnívá, že roboti budou schopni vyřešit problém chronického nedostatku sester ve Spojených státech a dokonce pokrytí rostoucí poptávky při zvýšení podílu starší populace.

Rozvoji zdravotnictví kromě robotiky usnadňují také pokročilé technologie, o kterých jsme hovořili dříve.

</p>