Prosince 10, 2023

Ripple reaguje na soud

Blockchainová společnost se sídlem v San Franciscu požádala o zamítnutí žaloby investora, který startup obviňuje zporušení amerického práva.

Investor Bradley Sostak, který společnost obviňovalZvlnění v rozporu s americkými zákony o cenných papírech, nemá právo podat takovou stížnost, věří při spuštění ze San Francisca. Zástupci projektu blockchain podali návrh na zamítnutí žaloby, protože byl podán tři roky po ICO v roce 2013.

Podle právníků Ripple Sostak selhalDokažte, že jsem během počáteční nabídky koupil žetony. Společnost rovněž zdůraznila, že nejspíše byla součástí „široké veřejnosti“, která získala žetony v lednu 2018 na sekundárním trhu.

V žádosti je také uvedeno, že finančníAmerická komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) nepovažuje XRP za jistotu. Ripple je přesvědčen, že nákup žetonů není investicí do společnosti, která neslibovala žádný zisk. To znamená, že se na spotřebitele nevztahují pravidla na ochranu spotřebitele, což znamená, že žádost musí být stažena bez práva na opětovné podání.

</p></p>