Prosince 10, 2023

Nová 500-megapixelová kamera rozpoznává každou tvář v davu

Nová 500-megapixelová kamera rozpoznává každou tvář v davu

Čínští vědci vyvinuli fotoaparát s rozlišením 500 megapixelů pro rozpoznávání tváří, který dokáže identifikovat každého z deseti tisícin davu na ulici nebo na stadionu.

V posledních několika letech Nebeská říše aktivně rozvíjí systém sociálního kreditu, který vyhodnocujechování občanů a přidělování bodů v závislosti na jejich životním stylu.Na pořadí může záviset například přístup k nejlepším vzdělávacím institucím nebo cestovní omezení.V současné době zahrnuje státní síť video dohledu asi 200 milionů kamera jeklíčový nástroj pro sběr dat.

Na nedávném mezinárodním průmyslovém veletrhu čínští vědci předvedli 500megapixelový fotoaparát, který je  čtyřikrát citlivější než lidské oko.Do zařízení bude integrována umělá inteligence, která pomůže skenovat dav a identifikovat každou osobu během několika sekund a porovnávat přijaté snímky se stávající databází v reálném čase.

Austrálie také zlepšuje systémyvideo dohled. Ve státě Nového Jižního Walesu začali používat nové fotoaparáty k identifikaci řidičů, kteří jsou rozptýleni prostřednictvím textových zpráv, telefonních hovorů a sociálních sítí.

</p>