19. května 2024

Vyvinul účinnější dieselový motor

Vyvinul účinnější dieselový motor

Tým inženýrů z ValenciePolytechnická univerzita vyvinula nový dieselový motor s vyšší účinností, nižší spotřebou paliva a nižšími emisemi, což představuje méně než 20% současných evropských norem.

Podle vědců zlepšit výkonMotor uspěl díky použití různých kompresních poměrů, optimalizaci tepelného managementu a vývoji nových filtrů pro nanočástice ve výfukových plynech.

Navrhovaná řešení jsou poměrně dostupná a lze je snadno integrovatmotory nových dodávek, autobusů a automobilů.

Nejtěžší věcí pro tým bylo optimalizovatprovoz všech motorových systémů v různých dopravních situacích. Systémy úpravy, které snižují emise, jsou velmi citlivé na faktory, jako je teplota výfukových plynů, která se velmi liší v závislosti na typu silnice, režimu jízdy a povětrnostních podmínkách.

Demonstrace se konala v rakouském Grazuauto: jedna představovala třídy D, E pro nákladní a osobní dopravu a druhá byla osobní. V otevřených testech oba ukázaly dobré výsledky, a to jak z hlediska snížení spotřeby paliva, tak snížení množství částic kontaminantu menší než 23 nm.

Dříve jsme také informovali o vývoji systému elektrohydraulických ventilů, který umožňuje úsporu 20 % paliva díky optimalizaci výměny plynu.

</p>