4 март 2024 г

OFFTOP | Вашата услуга

Смятате ли, че си струва да инвестирате в криптовалута? А именно, искам да направя онлайн услугата за обмен на криптовалута много качествена.
Какво можете да посъветвате?
Какво според вас е найважно нещо в онлайн услугата за обмен на криптовалута?
Искам да внедря услуга с най-високо качество.
Как мога да спечеля доверието на клиентите?