10 декември 2023 г

Consensys намалява персонала, разделя компанията

Consensys намалява персонала, разделя компанията

Стартъпът Consensys съкращава част от служителите си и разделя дейността на компанията на две отделни направления.Според официално изявление от 4 февруари Consensys съкращава около 14% от персонала си.

В изявлението се казва, че компанията ще бъде разделена на две области. Едната част ще продължи да работи в софтуерния сектор, а другата ще бъде изострена за инвестиции в рисков капитал.

Говорител на компанията заяви, че намалениятаще засегне отдела за човешки ресурси, финанси и маркетинг, докато екипите за развитие няма да бъдат засегнати. Според него „преструктурирането ще позволи на компанията да отговори по-добре на специализираните нужди за разработка на софтуер.“

Това не е първият път, когато Consensys съкращава персонала си. През декември 2018 г. имаше слухове за предстоящо съкращаване на персонала от 60%, но през януари 2019 г. бяха съкратени само 13% от персонала. 

Да припомним, че миналата година стартъпът Consensys обяви създаването на благотворителна платформа съвместно със Световния фонд за дивата природа (WWF). 

Въз основа на материалиcointelegraph.com