4 март 2024 г

Преглед на BTC от 03.01.2023 г

Преглед на BTC от 03.01.2023 г

BTC (4H)</ Силно>

Както се очакваше, Биткойн продължава да се търгува в тесен диапазон. Без големи движения през уикендасе случи. Все още няма предпоставки за значително увеличение или спад на курса на BTC, така че трябва да очакваме по-нататъшно странично движение.

Материалът не е препоръка за инвестицияи публикувани само за информационни цели. Запомнете: техническият анализ не гарантира успешна търговия, тъй като се основава само на исторически данни.