5 юни 2023 г

6 опции за финансиране на стартирането

6 опции за финансиране на стартирането

Набирането на средства е едно отнай-големите проблеми, които предприемачът може да срещне. Изобретателите и разработчиците често не осъзнават, че има много начини за набиране на средства. Следователно, при наличието на достойна основна идея, познаването на всички налични източници на начален капитал ще ви помогне да изберете правилния подход.

Самофинансиране, семейство и приятели

Преди да търсят външно финансиране, учредителите със собствени средства често откриват компания с лични пари. Дори и скромна сума може да стартира проект и да го отведе до етапа на прототипа. Ако има няколко съучредители, всеки от тях може да допринесе за увеличаване на оборотния капитал.

Освен организаторите, най-очевидните хоракогото искат пари са роднини и приятели. В този случай обаче продължете с повишено внимание. Тъй като парите са деликатна тема, това може да постави връзката ви в риск.

Ускорители и инкубатори

Има десетки хиляди стартови ускорители и инкубатори по целия свят.

Инкубаторите предоставят общи офис площи и други услуги, предлагайки наставници, инвеститори и дори потенциални клиенти в замяна на малък дял от капитала.

Ускорителите предлагат програми за обучение за тяхсъщите условия на сътрудничество. Повечето програми ще помогнат за подобряване на основната идея и разработване на бизнес план. В края на обучението ускорителите помагат за привличането на инвеститори, което значително увеличава шансовете за получаване на стартиращ капитал.

Въпреки че не са често срещани, някои инкубатори и самите ускорители също предоставят малки начални инвестиции на компаниите в ранен етап.

Сега много технически университети стартират подобни програми, за да помогнат на своите студенти и наскоро завършили студенти.

Бизнес ангели и рискови инвеститори

Бизнес ангелите са заможни хора, коитоинвестирайте в стартъпи в замяна на дял от капитала. Те често са първият източник на външно финансиране. В този случай обаче ще е необходимо да се подготви компетентен бизнес план и да се отговори на възможни въпроси за различни аспекти на бизнеса:

  • за екипа на проекта;
  • търговски потенциал;
  • финансови резултати.

Бизнес ангелите могат да бъдат намерени чрез интернет или познати, но най-вероятно те ще бъдат разположени в близост до центровете на предприемаческа дейност и иновации.

За разлика от бизнес ангелите, рисковите инвеститорив начален етап са служители на компании, които инвестират във фонд, финансиран от други заможни хора или организации. Те често се фокусират върху конкретни области или индустрии. Друга особеност е, че техните решения обикновено изискват одобрение от други партньори.

6 опции за финансиране на стартирането

груповото финансиране

Този метод за набиране на средства стана жизнеспособен.опция за стартиране, и сега има много сайтове, които събират малки вноски, образувайки голям фонд. Те не изискват участие в собствен капитал, но таксуват малък процент от общото получено финансиране. Краудфандингът изисква основателят да събере убедителна маркетингова информация за привличане на дарения.

Държавно финансиране

През последните години подкрепата за предприемачите станаприоритет в много страни, тъй като те създават работни места и стимулират икономическото развитие. Много правителства стартираха програми за финансиране на семена, за да помогнат на инженери и учени да комерсиализират своите открития и разработки.

Правителството не изисква част от капитала в замяна,но се фокусира върху напреднали научни и технически проекти. Финансирането, често под формата на безвъзмездни средства, се разделя на фази въз основа на концептуален преглед.

Ако получите някоя от безвъзмездните средства, най-вероятно, допълнителният проект ще привлече последващо внимание и помощ от инвеститорите.

Големи фирми, които работят

Някои инженери стартират старт, когатоподкрепата на вашия работодател, който обикновено е голяма компания. Някои компании са готови да съдействат на служителите в лицензирането на интелектуална собственост за създаване на предприятие или развиване на нов пазар в замяна на дял от капитала. Някои дори осигуряват финансиране със семена.

Парите са горивото на бизнеса

Набирането на средства е най-важният проект заначалния етап на развитие на компанията, без да се брои развитието на самия продукт. Отнема много време да се свържете с потенциални инвеститори, редовно да намирате нови контакти, да посещавате стартиращи събития и да разговаряте с реферали.

Въпреки това е невъзможно да се надцени ролята на набирането на средства за успешното предприятие. В крайна сметка мечтата на стартъп няма да продължи дълго без пари за финансирането му.