2 декември 2023 г

Министерството на финансите на Руската федерация определи правилата за счетоводни транзакции с цифрови рубли

Време за четене на статията:
1 минута.

Министерството на финансите на Руската федерация определи правилата за счетоводни транзакции с цифрови рубли

Министерството на финансите на РусияФедерацията обяви, че отчитането на транзакциите с цифровата рубла трябва да се извършва въз основа на общите правила на RAS (Руските счетоводни стандарти).

Това смятат представители на ведомствотоорганизациите трябва да водят записи на транзакциите, свързани с обращението и използването на цифрови рубли, съгласно общите правила за отчитане на средства и сетълменти, „установени от федералните счетоводни стандарти и счетоводни разпоредби“.

Транзакциите с цифровата рубла се отразяват вбаланс на допълнителна синтетична сметка въз основа на информация, предоставена на организацията от Централната банка на Руската федерация чрез участник в платформата за цифрова рубла. В същото време транзакциите с цифрови рубли се отразяват в счетоводните форми на всяка организация по общия начин.

Заместник-председателят на Централната банка на Руската федерация Алексей Заботкин каза, че регулаторът възнамерява да разгледа въпроса за виртуалното „оцветяване“ на цифровите рубли за проследяване на транзакциите.